banner

Logo


Účinný způsob jak pomoci k sociálně udržitelnému bydlení. =>Eng =>Media

Sociálních bytů je nedostatek.
S pomocí sociální pracovnice se rodině, osobě bez domova, apod. podaří najít nájemní bydlení. Má peníze na nájem, ale už ne například na složení kauce, na kterou nelze použít příspěvek na bydlení. Proto NEJDŘÍV DOMA.

Je to soukromý neziskový projekt.
Protože jenom tak mohu pouze na základě doporučení spolupracující organizace poskytnout bezúročnou půjčku a navíc v dobré víře, tj. bez hrozby exekuce.

Štafeta dobré vůle.
Projekt není zatížen žádnou režií a současně je jeho fond každou zaplacenou splátkou navyšován. Ze splátek se prostě stávají příspěvky. I když bude jen polovina z nyní poskytnutých půjček splacena, umožní to poskytnout ten samý počet dalších půjček.

JAKÉ JSOU VÝHODY
Pomoc je okamžitá, bez byrokracie.

JAKÉ JSOU NEVÝHODY
Dárci si příspěvky nemohou odepsat z daní. Podle zkušeností s projektem  Nejdřív střecha to mnohým dárcům nevadí.

JAK NEJDŘÍV DOMA FUNGUJE

1. Organizace doporučí klienta, který má předpoklady si nájemní bydlení udržet a současně existuje pronajímatel bytu, který je ochoten s ním podepsat nájemní smlouvu.

2. Na tom základě uzavře Vojtěch Sedláček (VS) s klinetem smlouvu o finanční půjčce v dohodnuté výši a peníze jménem klienta pošle na příslušný účet.

3. Klient splácí na transparentní účet ZDE v dohodnutých měsíčních splátkách (příkazem, poštovní poukázkou).

4. Pokud klient mešká se splácením, VS vyzve organizaci, která klienta doporučila, ke spolupráci.

Program pomohl k bydlení již 117 rodinám. Statistika ZDE.

ČASTO KLADENÉ DOTAZY

Proč nepůjčí na kauci nezisková organizace, například VDV?
* Protože zákon to neziskovkám nedovoluje.

Proč nepůjčí na kauci banka?
* Protože klient nemá čím ručit.

Proč ručení bance neposkytne nezisková organizace?
* Protože pak celá částka do doby jejího celého splacení „patří“ bance, tj. komerčnímu subjektu a takové nakládání s finančními prostředky zákon organizaci nedovoluje.

Proč transparentní účet?
* Protože každý výdaj i příjem lze snadno ověřit.

Proč by vůbec někdo měl na tento účel přispívat?
* Je to nejrychlejší pomoc.

Co se stane se složenou kaucí?
* Připadne klientovi, protože jeho jménem byla složená.

Co když bude během pobytu z kauce pronajímatelem ze smluvních důvodů čerpáno?
* Klient jí musí již dorovnat sám na základě domluvy s pronajímatelem.

Může prostředky VS zneužít?
* Proč by to dělal? VS dlouhodobě přispívá těm, pro které je podaná ruka příležitostí k novému začátku. 

31 SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ:
Armáda spásy
Aufori, Hradec Králové
Azylový dům ve Studené
Člověk v tísni
Dejme dětem šanci, Praha
DROM, Brno
CHARITA, Jihlava
CHARITA, Moravská Třebová
CHARITA, Most
CHARITA, Písek
Jako doma
Lemniskáta - Život bez bariér
NADĚJE, Kadaň
NADĚJE, Litoměřice
NADĚJE, Písek
NADĚJE, Roudnice nad Labem
Odbor kultury, Magistrát HMP
Odbor sociální, Brno-Sever
Odbor sociální, Praha 4
Odbor sociální, Praha 12
Odbor sociální, Praha 14
Prostor plus, Kolín
R-Mosty
Romodrom, Brno
RomPraha
Rozum a cit
SANANIM, Praha
Slezská Diakonie
Společenství Romů na Moravě
Společnost tady a teď, Plzeň
Úřad práce pro hl.m.Prahu

Přispět můžete na transparentní účet:
2101824470 / 2010 ZDE var. symb. 1111


kontakt: info@nejdrivdoma.cz tel.: 608 971 236

Aktualizace: 19.leden 2021