banner

Logo


Účinný způsob jak pomoci k sociálně udržitelnému bydlení. =>Eng

Sociálních bytů je nedostatek.
S pomocí sociální pracovnice se rodině, osobě bez domova, apod. podaří najít nájemní bydlení. Má peníze na nájem, ale už ne například na složení kauce, na kterou nelze použít příspěvek na bydlení. Proto NEJDŘÍV DOMA.

Je to soukromý neziskový projekt.
Protože jenom tak může pouze na základě doporučení spolupracující organizace poskytnout bezúročnou půjčku a navíc v dobré víře, tj. bez hrozby exekuce.

Efektivnost.
Projekt není zatížen žádnou režií a současně je jeho fond každou zaplacenou splátkou navyšován. Ze splátek se prostě stávají příspěvky. Základ fondu nyní dovoluje poskytnout 30 půjček. I když bude jen polovina z nich splacena, umožní to dalších 15 půjček. Celkem tedy 45 půjček, což je o 50 % více, než kolik dovolovaly výchozí prostředky fondu.

JAKÉ JSOU VÝHODY
Pomoc je okamžitá, bez zbytečné byrokracie.

JAKÉ JSOU NEVÝHODY
Dárci si příspěvky nemohou odepsat z daní. Podle zkušeností s projektem Nejdřív střecha to mnohým dárcům nevadí.

JAK NEJDŘÍV DOMA FUNGUJE

1. Organizace doporučí klienta, který má předpoklady si nájemní bydlení udržet a současně existuje pronajímatel bytu, který je ochoten s ním podepsat nájemní smlouvu.

2. Na tom základě uzavře klient se zakladatelem Vojtěchem Sedláčkem (VS) smlouvu o finanční půjčce v dohodnuté výši a VS peníze jménem klienta pošle na příslušný účet.

3. Půjčka je bezúročná.

4. Klient splácí na účet VS v dohodnutých měsíčních splátkách (příkazem, poštovní poukázkou).

5. Pokud klient mešká se splácením, VS vyzve organizaci, která klienta doporučila, ke spolupráci.

Program pomohl k bydlení již 26 rodinám. Statistika ZDE.

ČASTO KLADENÉ DOTAZY

Proč nepůjčí na kauci nezisková organizace, například VDV?
* Protože zákon to neziskovkám nedovoluje.

Proč nepůjčí na kauci banka?
* Protože klient nemá čím ručit.

Proč ručení bance neposkytne nezisková organizace?
* Protože pak celá částka do doby jejího celého splacení „patří“ bance, tj. komerčnímu subjektu a takové nakládání s finančními prostředky zákon organizaci nedovoluje.

Proč transparentní účet?
* Protože každý výdaj i příjem lze snadno ověřit.

Proč by vůbec někdo měl na tento účel přispívat?
* Je to nejrychlejší pomoc.

Co se stane se složenou kaucí?
* Připadne klientovi, protože jeho jménem byla složená.

Co když bude během pobytu z kauce pronajímatelem ze smluvních důvodů čerpáno?
* Klient jí musí již dorovnat sám na základě domluvy s pronajímatelem.

Může prostředky VS zneužít?
* Proč by to dělal? VS dlouhodobě přispívá těm, pro které je podaná ruka příležitostí k novému začátku. 

SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE
Armáda spásy
Dejme dětem šanci
Magistrát HMP KUC
Naděje Praha
OSPOD Brno-Sever
OSVZ Praha 14
R-Mosty
SANANIM

Přispět můžete na účet 2101824470 / 2010 var. symb. 1111.

Již tak učinili:

Petr Hauptmann (5.000 Kč)
Milan Hejný (10.000 Kč)
Jiří Kozelka (3.000 Kč)
Anna Marek (3.000 Kč)
Michael Nosek (1.000 Kč)
Marek Plawny (3.000 Kč)
R-Mosty (15.000 Kč)
Vojtěch Sedláček (700.000 Kč)
Jan Sokol (10.000 Kč)


kontakt: info@nejdrivdoma.cz tel.: 608 971 236

Aktualizace: 1.3.2021