banner

Logo


Účinný způsob jak pomoci k sociálně udržitelnému bydlení. =>Eng

Program Nejdřív doma v dobré víře poskytne osobě, kterou doporučí spolupracující organizace, bezúročnou půjčku na zaplacení nájemní kauce, nájmu, služeb, základního vybavení apod.

Matka samoživitelka, otec samoživitel, osoba z dětského domova, stacionáře, azylového domu, ubytovny apod. tak překoná poslední překážku k trvalejšímu bydlení.

Veškeré peníze pro půjčky jsou čerpány nejprve z příspěvků od soukromých dárců a poté i ze splátek od klientů.

JAKÉ JSOU VÝHODY
Pomoc je okamžitá.

JAKÉ JSOU NEVÝHODY
Dárci si příspěvky nemohou odepsat z daní. Podle zkušeností s projektem Nejdřív střecha to mnohým dárcům nevadí.

JAK NEJDŘÍV DOMA FUNGUJE

1. Organizace doporučí klienta, který má předpoklady si nájemní bydlení udržet a současně existuje pronajímatel bytu, který je ochoten s ním podepsat nájemní smlouvu.

2. Na tom základě uzavře klient s Vojtěchem Sedláčkem (VS) smlouvu o finanční půjčce v dohodnuté výši a VS peníze jménem klienta pošle na příslušný účet.

3. Půjčka je bezúročná.

4. Klient splácí na účet VS v dohodnutých měsíčních splátkách (příkazem, poštovní poukázkou).

5. Pokud klient mešká se splácením, VS vyzve organizaci, která klienta doporučila, ke spolupráci.

Během pěti měsíců program pomohl k bydlení 21 rodinám.

ČASTO KLADENÉ DOTAZY

Proč nepůjčí na kauci nezisková organizace, například VDV?
* Protože zákon to neziskovkám nedovoluje.

Proč nepůjčí na kauci banka?
* Protože klient nemá čím ručit.

Proč ručení bance neposkytne nezisková organizace?
* Protože pak celá částka do doby jejího celého splacení „patří“ bance, tj. komerčnímu subjektu a takové nakládání s finančními prostředky zákon organizaci nedovoluje.

Proč transparentní účet?
* Protože každý výdaj i příjem lze snadno ověřit.

Proč by vůbec někdo měl na tento účel přispívat?
* Je to nejrychlejší pomoc.

Co se stane se složenou kaucí?
* Připadne klientovi, protože jeho jménem byla složená.

Co když bude během pobytu z kauce pronajímatelem ze smluvních důvodů čerpáno?
* Klient jí musí již dorovnat sám na základě domluvy s pronajímatelem.

Může prostředky VS zneužít?
* Proč by to dělal? VS dlouhodobě přispívá těm, pro které je podaná ruka příležitostí k novému začátku. 

SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE
Armáda spásy
Člověk v tísni
Dejme dětem šanci
Naděje Praha
OSPOD Brno-Sever
OSVZ Praha 14
R-Mosty
SANANIM

Na transparentní účet 210 182 4470 /2010 přispěli:
Petr Hauptmann (5.000 Kč)
Jiří Kozelka (3.000 Kč)
Marek Plawny (3.000 Kč)
Vojtěch Sedláček (500.000 Kč)


kontakt: info@nejdrivdoma.cz tel.: 608 971 236

Aktualizováno 20.11.2020