banner

Logo

Statistika za šest měsíců k 31.12.2020 / Statistics for the past six months as of 12/31/2020

Celkem půjčeno / Total borrowed 588.400 CZK
Dosud zaplaceno / Paid tu date 38.000 CZK
Průměrná výpůjčka / Average loan amount 22.700 CZK
Průměrná splátka / Average monthly installment 880 CZK
Výpůjček celkem / Total number of loans 26
Řádně splácených / Properly repaid 48 %
Výpadky ve splátkách / Lapses in monthly payments 33 %
Nesplácených / Outstanding repayments 19 %

  Funguje to! Už dvěma rodinám byly poskytnuty půjčky z toho, co splatili ostatní.

It works! Two families have already been granted loans from repaid loans of previous borowers.


=====