banner

Logo

Statistika za 8 měsíců (k 28.2.2021) / Statistics for the past 8 months (as of 2/28/2021)

26 RODIN UŽ BYDLÍ / 26 FAMILIES ALREADY DWELLS.

Celkem půjčeno / Total borrowed 733.100 CZK
Dosud splaceno / Paid tu date 63.140 CZK
Průměrná výpůjčka / Average loan amount 28.200 CZK
Průměrná splátka / Average monthly installment 890 CZK
Řádně splácených / Properly repaid 42 %
Výpadky ve splátkách / Lapses in monthly payments 27 %
Nesplácených / Outstanding repayments 31 %

Dvě rodiny získaly půjčky z toho, co splatili ostatní.
Two families have borrowed from what others have repaid.


=====