banner

Logo

Statistika za 9 měsíců (k 31.3.2021) / Statistics for the past 9 months (as of 3/31/2021)

33 RODIN UŽ BYDLÍ / 33 FAMILIES ALREADY DWELLS.

Celkem půjčeno / Total borrowed 918.600 CZK
Dosud splaceno / Paid tu date 83.540 CZK
Průměrná výpůjčka / Average loan amount 27.900 CZK
Průměrná splátka / Average monthly installment 970 CZK
Platební morálka / Payment morale 60 %
Řádně splácených / Properly repaid 45 %
Výpadky ve splátkách / Lapses in monthly payments 36 %
Nesplácených / Outstanding repayments 19 %

Tři rodiny získaly půjčky z toho, co splatili ostatní.
Three families have borrowed from what others have repaid.


=====